Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracúvaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti UNIQUE corp s.r.o, so sídlom Pod hájom 22, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 52961826 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracúvala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

meno a priezvisko
telefónne číslo
e-mail

Vyššie uvedené údaje  je nutné spracovať za účelom vybavenia žiadosti o udelenie výnimky pre vstup na územie do SR na pracovisku Kancelárie MV SR, Pribinova 2, Bratislava. Tieto údaje budú Správcom spracúvané po dobu spracovania žiadosti o udelenie výnimky pre vstup na územie do SR.

Spracúvanie  osobných údajov

Súhlasom so spracúvaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním správy cez kontaktný formulár, zaslaním emailu alebo zaslaním listu na Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zuzana.strbak@gmail.com

Spracúvanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Práva na opravu, vymazanie a obmedzenie osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť, 
  • vyžiadať si informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame, 
  • vyžiadať si u nás výpis údajov ktoré sú spracúvané,       
  • požadovať opravu osobných údajov,       
  • požadovať vymazanie týchto osobných údajov,       
  • požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov obrátiť sa na nás.
Ondavská 7, BRATISLAVA 831 03
2023 Zuzana Štrbák
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!